Kroatienexperten

Kroatienexperten

Brac är den största ön i mitten av den kroatiska arkipelagen.Ön är ca 45 km från öst till väst och 12 km från norr till söder. Den totala ytan uppgår till 395 km² och detta gör Brac till 3e största ön i Adriatiska havet.I samma storlek som Pag och Hwar..


Mellan fastlandet och Ön Brac flyter den sk.k Brackim kanal, havsdjupet är runt 80 meter och här finns gott om fisk.Avståndet till fastlandet varierar mellan 6 till 13 km, Avståndet från Kroatiens 2a stad Split till Brac (Supetar) är 12 km.Väster om Brac ligger den gröna ön Solta, i söder ligger nöjesmetropolen Hwar däremellan Flyter Hvarskim kanalom (med ett djup på 91 m).Ön består mestadels av kalksten, och ön tillkom under krita tiden för ca 100 miljoner år sedan.Erosion och sedimentering har bildat en väldigt stenfylld morän, och idag består Brac av kalksten, sandsten, lera och röd jord.Den högsta berget på ön heter Vidova Gora och det är den högsta toppen i adriatiska övärlden (778 m över havet. Detta är ett populärt utflyktsmål och här utsikten helt fantastisk. Rakt nedanför berget ligger den kända stranden ” Slatni Rat” ( det gyllene hornet) som är utnämnd tills världens 5e bästa strand av den Amerikanska turist tidkriften Lonley planet
Klimat

Klimatet på ön är relaterat till var på ön du befinner dig, Östra sidan är betydligt svalare än västra sidan (skillnaden i årsmedeltemperatur mellan Pucisca Och Milna lär vara så mycket som 7C Även Bobovisca anses ha ett mikroklimat som ger högre värme än på övriga ön. Generellt kan sägas att det råder typiskt Medelhavsklimat vilket innebär att det är varma och torra somrar och milda men fuktiga vintrar. . Brac tillhör en av de absolut soligaste platserna i hela Europa med mer än 2750 soltimmar om året.

Den genomsnittliga vintertemperaturen är 9 ° C och på sommaren 25-27 °

De vanligaste vindarna är Bura som kommer från nord ost (kraftig fallvind som är seglarens mardröm) den vanligaste vinden på sommaren är den sk.k Maestralen som på Svenska kan liknas vi det vi kallar sjöbris, när det är extremt varmt och vinden kommer från syd ost då kallas den Yugo.( Yugo Slavien= SödraSlavien) Nederbörden är vanligast i det inre delarna av ön och då på dess östra sida.På västra sidan regnar det bara ca 700mm per år medan det på östra sidan kan uppgå till det dubbla.Vattentemperaturen brukar sällan ligga på lägre än 14C på vintern , på sommaren stiger temperaturen oftast upp till 26-27C

Namnet Brac

Namnet Brac kommer med största sannolikhet från Ordet Brentos som betyder Rådjur på Illyriska, Romarna kallade ön Bretia, på den äldsta daterade kartan som upphittats från 400talet benämns ön med Brattia.

Bretia och Hwar har alltid ansetts vara de bördigast av Kroatiens öar och detta är anledningen att ön har varit bebodd sedan lång tid tillbaka.

Kultur

Kultur

I Från tidig medeltid, då de första Kroaterna kom till Brac byggdes ett antal kloster, vissa har bevarats och många kyrkor kan fortfarande ses utspridda i de inre delarna av ön.

De bäst bevarade kulturfyndigheterna från de som bebott Brac kommer främst från förmögna adelsmän, och den enklare arkitekturen från Brac sjömän, bönder och fiskare.

En av de mest sevärda platserna på Brac anses vara Klostret Blaca som ligger på sluttningarna mot söder och med utsikt över Ön Hwar.

På samma sluttningar mot söder ligger även den kända grottan ( Dragonjinu spilju)

Drakgrottan Blaca är nominerat som kulturarv, liksom Drakgrottan eller Dragonjina

Brac stenbrott har lockat de mest berömda av renässansens arkitekter och skulptörer så som George Dalmatiner, Andrija Alesi och Nicholas av Florens, och deras verk kan idag hittas över hela ön.

Den kända skalden Vladimir Nazor (1876-1949) är uppväxt på Brac, han tillbringade sin barndom på Ön. Det mesta som finns att beskåda när det gäller Brac långa Historia hittar man på Brac Museum i Byn Skrip

Ekonomi

På Brac, har det allt varit boskaps skötsel som varit den viktigast näringen, så även olivodling samt tidvis vin framställning, men i omvärldens ögon är det alltid stenbrotten som förknippas med Brac, fiske och handel intar en blygsammare position.

Brac har genom åren haft stora problem främst på vingårdarna då diverse parasiter och mögelsvampar har gjort livet tufft för vinodlarna, många blev tvungna att lämna Brac och har sökt sig till länder som Chile, Argentina, och Australien då det blev för tufft att överleva på Brac.

På 50 och 60 talet bestämde sig staten för att förbättra livet för öborna och att stoppa utflyttningen. De viktigaste åtgärderna var att ansluta vatten och elektricitet till ön.

Ett ytterligare bidrag till utvecklingen av Brac var de allt bättre kommunikationerna med fastlandet.

Brac har idag den bästa kommunikationen med fastlandet av alla öar.

Detta har i sin tur hjälpt turismen som idag står för de största inkomsterna.

Det finns dessutom sedan 15 år tillbaka en flygplats på ön.

O Braču Om Brac

Leave a Reply